מחסן פסולת חומרים מסוכנים
תמונת מחבר

כיצד ניתן להבטיח התאמה לתקנות בעת ניהול פסולת חומרים מסוכנים?

ניהול פסולת חומרים מסוכנים הינו נושא מורכב הדורש ידע מקצועי והקפדה על תקנות וחוקים. על מנת להבטיח התאמה מלאה לתקנות סביבתיות ובטיחות יש לנקוט במספר צעדים:

ראשית, חשוב לזהות ולמיין את הפסולת המסוכנת בהתאם לסוג החומר ורמת הסיכון שבו. שנית, יש לאחסן את הפסולת באופן בטוח ונפרד מיתר הפסולת הרגילה, תוך שימוש במיכלים ואריזות מתאימים ועמידים.

בשלב הבא, יש לוודא שהפינוי והפינוי מתבצע על ידי גורמים מוסמכים בעלי היתרים מתאימים ממשרד להגנת הסביבה. חשוב לתעד ולעקוב אחר כמויות הפסולת המסוכנת המיוצרת והמפונה באופן שוטף.

על העובדים לעבור הדרכות בטיחות ולהשתמש בציוד מגן אישי הולם כגון כפפות, משקפי מגן ועוד. יש לסמן את אזורי האחסון של הפסולת המסוכנת בשלטי אזהרה ברורים.

בנוסף, חיוני לקיים מעקב ובקרה על תהליכי הטיפול בפסולת לאורך כל שרשרת הטיפול והפינוי. רישום ותיעוד מדויק של הפעילות מסייע להבטיח ציות לכלל התקנות ומאפשר מעקב אחר כשלים לצורך שיפור מתמיד.

בסופו של דבר, עמידה בתקנות סביבתיות ובטיחות בניהול פסולת מסוכנת מחייבת הכרת החוק, הדרכה נכונה של העובדים, נהלי עבודה ברורים ומערך בקרה הדוק על ביצוע. שילוב של אמצעים אלה יבטיח הגנה מיטבית על הסביבה ובריאות הציבור מפני סיכונים הנובעים מפסולת מסוכנת.

מוזמנים לשתף: